Fiskeri generelt

   
 
På alle ture gælder det, at hvis man er under 65 år, skal man have gyldigt fisketegn, uanset hvor der fiskes (gælder dog ikke Put and Take). Prisen på de her på siden omtalte er noteret ud for hvert arrangement. Turene er altid incl. rundstykker + 1 øl eller vand. Kaffe må man selv medbringe.

På alle fisketure er der præmier til den, der har størst fangst. Derudover gives der point til det samlede regnskab, også for deltagelse.

Venner og familie er velkommen til at deltage i arrangementerne.

Deltagerpriser: Varierende efter hvor der fiskes.

Tilmelding til arrangementerne på tlf. 31 66 66 32 eller 75 19 19 56 samt mail: op@primanet.dk

Ang. evt. samkørsel: Spørg Ole P. Jensen tlf. 31 66 66 32.

Husk: Hvis du er tilmeldt og ønsker afmelding, skal det ske inden datoen for sidste tilmelding, sygdom dog undtaget.

NB.
Nyt system til udregning af pointgivning.

Førsteplads: 8 point.
Andenplads: 6 point.
Tredjeplads: 5 point.

Alle deltagere får 3 point for fremmøde, undtaget er dog gæster.

Arrangementer


Program

Tilbage til startsiden