Ordinær generalforsamling
For medlemmer af Metal Senior Østjylland - Randers
Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 14.00, Tronholmen 9, 8960 Randers SØ

  Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Formandens beretning.
 4. Regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand. Afgående, Bjarne Sørensen (villig til genvalg).
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Afgående, Marie Larsen og Tommy Høi (begge villige til genvalg).
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Afgående, Jørgen Hansen og John Kni Nielsen (begge villige til genvalg).
 9. Valg af 1 bilagskontollantsuppleant. Afgående, Henning G. Jensen (villig til genvalg).
10. Afslutning.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til enten formanden eller andet medlem af bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen er der kaffe og bankospil. alle får en gratis plade, flere kan købes.

Tilmelding fra tirsdag den. 8. januar til onsdag den 13. februar 2019.
Tilmelding er også mulig på tlf. 20 45 04 03.
 

Tilbage til startsiden

E