Ordinær generalforsamling  for medlemmer af Metal Østjylland - Senior Randers

Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 14.00

Sted:  3F Tronholmen 9, Randers (kantinen).

 
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2: Valg af stemmeudvalg.

  3. Beretning.

  4. Regnskab.

  5. Indkomne forslag.

  6. Valg af formand: Valg af formand. Afgående Bjarne Sørensen (villig til genvalg).

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Afgående Marie Larsen og Tommy Høi (begge villige til genvalg).

  8. Valg af bestyrelsessuppleanter: Afgående Jørgen Hansen og John Kni Nielsen (begge villige til genvalg).

  9. Valg af bilagskontrollantsuppleant: Afgående Søren Sørensen (villig til genvalg).

10. Afslutning.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til formand eller andet bestyrelsesmedlem senest tirsdag den 7. februar 2023.

Efter generalforsamlingen er der kaffe og bankospil. Alle får en gratis plade, flere kan købes,

Tilmelding: F.o.m. tirsdag den 3. januar t.o.m. 14. februar 2023.

Telefonisk tilmelding på nr. 20 45 04 03.

 

Tilbage til startsiden