Nyt fra klubben

  Nu er året 2018 ved at være brugt, det samme med kontingentet til klubben. Ved årsskiftet er det blevet tid for at betale kontingent for 2019. det skal ske i løbet af af januar måned dog senest tirsdag den 5. februar 2019. Husk, at det er kr. 100,- for et års kontingent pr. person. Er ægtefællen/samleveren også medlem, skal han/hun også betale. Udfyld talonen, der er vedlagt det trykte program, eller betal via bankoverførsel til klubbens konto.

Efterlønnere er kontingentfrie, det samme gælder ægtefællen/samleveren. Når man bliver pensionist, skal man betale kontingent, det samme gælder ægtefællen/samleveren uanset hvor gammel vedkommende er.

Det kontingentfrie medlemsskab af klubben skyldes, at man som efterlønner betaler fuldt medlemsskab til forbundet. Man skal være medlem af forbundet for at være med i seniorklubben, idet forbundet yder tilskud til klubben.
Læs programmet og deltag i de aktiviteter der passer dig/jer. Som omtalt i forrige program er afdelingskontoret flyttet til Tronholmen 9.

Den 1. november fik afdelingen ny formand. Daniel Dallerup afløste Finn Andersen, der er tiltrådt en stilling som konsulent i Forbundet. Daniel Dallerup, der bor i Randers var, inden han kom til afdelingen i 2017, tillidsmand hos DAKA Randers.

På bestyrelsesmødet den 2. september, blev det bestemt, at der med virkning fra 2019 altid bliver afgang fra Brotoften ved Radio ABC, når det gælder ture med bus.

Bestyrelsen har ændret træffetiderne på kontoret med virkning fra 1. januar 2019.
De nye tider er: Januar måned - hver tirsdag i tidsrummet kl. 10.00 til 11.00. Efterføgende måneder - kun hvis der er billetter til salg eller tilmelding. I samme periode er der også åbent den første tirsdag i måneden fra 10.00 til 11.00 (dog undtaget juni, juli og august). Er du i tvivl, bedes du henvende dig på tlf. 20 45 04 03.

Undskyld ventetiden, men nu ligger klubbens reviderede love klar til afhentning på afdelingskontoret i Randers (husk åbningstiderne) De udleveres også ved tirsdagskaffen.

NB. Klubbestyrelsen arbejder i øjeblikket med om man skal holde et møde hver måned, kun for damer, i lighed med det, som holdes for Metalmedlemmer den første tirsdag i måneden - mere derom senere.
 

Tilbage til startsiden