Nyt fra klubben

 
Så er det igen et halv år side du/i modtog Metal Senior Klubbens seneste trykte program. I forårsprogrammet er der vedlagt en opkrævning for fortsat medlemsskab af klubben. Kontingentet bedes indbetalt i januar, dog senest den første tirsdag i februar.
Betal venligst til tiden, det vil spare bestyrelsen for mange opringninger.

Kontingent til forbundet er et, kontingent til Senior Klubben er noget andet, mange af vore medlemmer tror fejlagtig, at den er en og samme ting - det er det ikke!
For at være medlem af Senior Klubben, skal man være medlem af Dansk Metal, da forbundet yder tilskud til klubben.

Medlemsskab af klubben koster kr. 100,- årligt. Er evt. ægtefælle/samlever også medlem, bliver det 200 kr.

Efterlønnere samt deres eventuelle ægtefælle/samlever er kontingetfrie, til den der har svendebrevet bliver pensionist. Fra da af skal begge betale kontingent - dog untaget det år man bliver pensionist.

OBS!  Da 3F ikke længere vil stille lokale til rådighed til formiddagskaffe for vores damer, er arrangementet flyttet til Fritidscentret Vestergade 15, 8900 Randers C.

Tidspunktet er fra årsskiftet flyttet til den anden tirsdag i måneden (ingen arrangementer i juni, juli og august) og altid kl. 09.30.

 

Tilbage til startsiden