Første halvår 2024.

   


 
Årets kontingentbetaling er overstået. Kassereren bruger meget tid på at skrive og ringe til dem, som ikke får betalt til tiden.
Der opfordres derfor endnu engang til at få betalt rettidigt fremover.

I februar blev den årlige generalforsamlig afholdt. I beretningen kom det frem, at bestyrelsen fremover gerne vil have, at halvårsprogrammet ikke bliver tilsendt hvert enkelt medlem.
Det trykte program vil kunne afhentes på kontoret, derudover opfordres til at medlemmerne holder sig opdateret om div. arrangemneter via klubbens hjemmeside.
Der bliver ingen ændringer foreløbig, men ikke mindst de stigende portoudgifter er skyld i ovenstående planer.

Efter den afholdte generalforsamling, er der sket et par ændringer i bestyrelsens sammensætning. John Kni Nielsen er blevet næstformand og Leif Høegh Christensen er efter eget ønske blevet suppleant.

Vi bliver desværre færre og færre deltagere til de enkelte arrangementer, men det er vel et faktum i de fleste seniorklubber.

Afdelingen (Metal Østjylland) har også afholdt generalforsamling. Vi var 3 fra seniorklubben, som viste flaget ved den lejlighed.

Vel mødt til de kommende arrangementer.

Bjarne Sørensen
Formand


 

Tilbage til startsiden